best website builder for mac

DŹWIGARY KRATOWNICOWE
GT24 I R24
(wysokość 24 cm)

Dźwigary kratownicowe GT24 (deskowaniowe)

Producent: PERI

Zastosowanie: Deskowania stropowe i ścienne   

Rodzaje konstrukcji: Mieszkaniowe, przemysłowe, mostowe

Zalety:  Redukcja kosztów dzięki parametrom technicznym, długa żywotność.

Długości  dostępne w magazynie: 1,50 ; 1,80 ; 2,10 ; 3,00 ; 5,70 (m)

Dźwigary kratownicowe R24        

Producent: HUENNEBECK

Zastosowanie: Element deskowania ściennego 

Rodzaje konstrukcji: Mieszkaniowe, przemysłowe, mostowe

Zalety: Optymalny stosunek wysokości do wartości statycznych, dopasowanie do każdej formy architektonicznej, duża nośność.

Długości dostępne w magazynie: 3,55; 5,92 (m)                

Więcej informacji na temat tego i innych produktów uzyskasz kontaktując się z nami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !