best site builder

PODPORY DOKA

Podpory stropowe ocynkowane klasy N i klasy G

Podpory ocynkowane klasy N

N 260    Zakres pracy 1,60 -  2,60 m

N 300   Zakres pracy 1,80 -  3,00 m

Podpory ocynkowane klasy G

G 550    Zakres precy 3,00 - 5,50 m

Podpory DOKA spełniają wymogi normy DIN 4424.

Podpory są pochodzenia europejskiego.


Więcej informacji na temat tego i innych produktów uzyskasz kontaktując się z nami.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !