website generator

PODPORY HUENNEBECK

Podpory stropowe ocynkowane klasy A i klasy AS

Podpory ocynkowane klasy A

A 260    Zakres pracy     1,50 - 2,60 m

A 300    Zakres pracy      1,70 - 3,00 m

A 350    Zakres pracy      2,00 - 3,50 m

A 410    Zakres pracy      2,30 - 4,10 m

Podpory ocynkowane klasy AS


AS 550    Zakres pracy           3,00 - 5,50 m

Podpory HUENNEBECK spełniają wymogi normy DIN 4421.

Podpory są pochodzenia europejskiego.


Więcej informacji na temat tego i innych produktów uzyskasz kontaktując się z nami.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !