mobile website software

Deskowanie systemu
Topec Hünnebeck


Deskowanie systemu Topec jest to aluminiowe deskowanie ramowe do szalowania stropów.

Największy element (płyta Topec 180/90cm lub płyta Topec 180/87,5cm) waży nie więcej niż 21 kg. Pozwala to na ręczne wykonanie montażu szalunków Topec bez prawie żadnych prac przygotowawczych.

Można też używać stosowane powszechnie podpory stalowe o odpowiedniej nośności w tym systemie.

Płyty Topec są wykonane ze sklejki multiplex z zabezpieczeniem brzegów aluminiowym profilem.

Wykorzystanie aluminium w szalunku Topec pozwala na całkowitą ochronę przed korozją, a tym samym zmniejsza ilość napraw i zapewnia dłuższą żywotność.

Należy pamiętać, że szalunek Topec można montować ręcznie do wysokości 3,5m od podłoża, natomiast przy większych wysokościach należy używać rusztowań przejezdnych lub podnośników Topec.

Szalunek Topec jest bardzo efektywnym systemem szalunkowym, gdyż pozwala osiągnąć szybkość montażu mniejszą niż 0,2 godz./m2.


Więcej informacji na temat tego i innych produktów uzyskasz kontaktując się z nami.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !